ÇED’in Önemi

İyi işleyen bir ÇED sürecinin şeffaflık  ve çok boyutluluğu sayesinde projenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek olası problemler, tasarım aşamalarında bertaraf edilebilir. Önerilen projeye getirilen  alternatiflerin incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin maliyetlerini azaltabilecek başka seçenekler de sunabilir. Gerçekleştirilecek bir yatırımın çevreye olası olumlu ve olumsuz etkileri ile alınacak önlemler önceden tahmin edilebilir.  Halkın katılımı süreci sayesinde,  taraflar ve  kamu kurumları arasında güven duygusu oluşturulur.

Kaynak: megep.meb.gov.tr