[box]Çevre Danışmanlığı nedir, sorusuna cevap olacağını düşündüğümüz bir derlemeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Keyifli okumalar dileriz…[/box]

[hr]

Çevre Danışmanlığı Nedir?

Çevre DanışmanlığıÇevre danışmanlık hizmeti; Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir.  Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

[hr_invisible]

Çevre Danışmanlık Firmalarının Görevleri Nelerdir?

  • Öncelikle işletmenizin çevre izin ve lisans işlemlerini yapmak için firmamız ile işletmeniz arasında yıllık sözleşme yapılacaktır ve bu sözleşme bakanlığa bildirilecektir.
  • İşletmenizde görevlendireceğimiz çevre görevlimiz Ek:1 listesine göre ayda iki tam gün, Ek:2 listesine göre ayda bir tam gün çalışarak tetkik yapacaktır.
  • Tetkik sonuçlarını sizinle paylaşacak, eksiklikleri ve bu doğrultuda yasal mevzuata uygun yapılması gerekenleri size bildirecektir.
  • Firmamız işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır.
  • Firmamız tarafından işletmenizden istenecek bilgi, belge ve raporlar eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yapılarak değerlendirilecek ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğu ve doğruluğu sağlanacaktır.
  • Firmamız tarafından işletmeniz adına, Mahalli İdareler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlığa sunulması gerekli işlemler hakkında çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır.
  • Yetkili merciler tarafından işletmenize yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında firmamız tarafından işletmenizde bir çevre görevlisi hazır bulundurulacaktır.
  • Firmamız tarafından işletmenizde gerekli çevre yönetimi faaliyetleri koordine edilecektir.
  • Firmamız işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır. Ancak izin ve lisansınız için gerekli olacak analizler, ölçümler, harçlar, ÇED veya Proje tanıtım dosyaları, projeler, GSM ruhsatı v.s gibi işlem, belge ve izinler gibi varsa eksikleriniz, firmamız bu eksikliklerin yapılması için işletmenize ayrı ücret teklifi verilecektir.

Daha teferruatlı bilgiye ulaşmak için ilgili yönetmeliği indirebilirsiniz: Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik