[box]Sunduğumuz Danışmanlık Hizmetleri aşağıda listelenmiştir. [/box]

[hr]

[one_half first]

 • Tesis Atık Yönetim Planının Hazırlanması
  • Ambalaj atıkları ile ilgili yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi, tehlikeli atık ile ile ilgili yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Geçici Faaliyet İzin Belgesinin Alınması
 • Çevre İzni Alınması
  • Emisyon
  • Gürültü Kontrolü
  • Atık Su Deşarjı
  • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı
  • Derin Deniz Deşarjı
 • Genel Atık Yönetimi
 • Genel Çevre Danışmanlığı
 • Geri Kazanım
  • Tehlikeli Atık
  • Tehlikesiz Atık
  • Atık Yağ
  • Bitkisel Atık Yağ
  • Atık Pil ve Akümülatör
  • Ömrünü Tamamlamış Lasitik
  • Ambalaj Atığı

[/one_half]

[one_half]

 • Çevre Lisansı Alınması
 • İşletme
  • Tıbbi Atık Sterilizasyonu
  • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
  • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
  • Tanker Temizleme
  • Hurda Metal
  • Atık Kabul Tesisi
 • Bertaraf
  • Atık Yakma ve Birlikte Yakma
  • Düzenli Depolama
 • Ara Depolama
  • Tehlikeli Atık
 • Arındırma
  • PCB Arındırma

[/one_half]