[box]Sunduğumuz Laboratuvar Hizmetleri aşağıda listelenmiştir. [/box]

[hr]

[one_half first]

 • Baca Gazı (Emisyon) Ölçümü
  • Baca gazı (emisyon) ölçümleri
  • Bacada partikül madde (toz) ölçümleri
  • Uçucu organik bileşenlerin (VOC) örneklenmesi
  • Bacada isilik analizi
  • Bacada hız tayini
  • Gaz sıcaklığı tayini
  • Baca gazı nem yüzdesi belirlenmesi
  • Baca yüksekliklerinin belirlenmesi
  • Kütlesel Debi Hesabı
 • Hava Kalitesi Ölçümleri
  • Çöken Toz Tayini
  • Hava Kalitesi Modellemesi
  • Havada Asılı Partikül Madde Tayini (Pm10)
  • Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
  • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
  • Tesis Çevresi Hava Kalitesi

[/one_half]

[one_half]

 • Çevresel Gürültü Ölçümü
  • Çevresel Gürültünün Belirlenmesi ve Ölçümü
  • Akustik Raporu Hazırlanması
  • Çevresel Gürültü Raporu Hazırlanması
  • Gürültü Haritası Hazırlanması
 • Çevresel Titreşim Ölçümü
  • Çevresel Titreşim Ölçümleri
  • Madencilik Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü
  • Binalarda, Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Belirlenmesi
 • Endüstriyel Hijyen Ölçümleri
  • İş Yeri Ortamı Havasında Gaz Ölçümü
  • İş Yeri Ortamı Havasında Toz Ölçümü
  • Gürültü Ölçümü ve Haritalandırılması
  • Kişisel Gürültü Maruziyetinin Belirlenmesi (1 kişi / 8 saat)
  • Kişisel Toz Maruziyetinin Belirlenmesi (1 kişi / 8 saat)
  • Hava Akım Hızının Ölçümü
  • Aydınlatma Düzeyi Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümleri (Hava Akım Hızı, Sıcaklık, Nem)
  • Kişisel Titreşim Maruziyetinin Belirlenmesi

[/one_half]